Category Uncategorized

8 โมงเช้า แต่ละประเทศเขาทำอะไรกัน

ช่วงเวลาสำคัญของวัน มันคือช่วงเวลา 8 โมงเช้า มีหลายเหตุผลที่เราพูดแบบนี้ เพราะ 8 โมงเช้าคือเวลาที่ร่างกายควรตื่นตัวและพร้อมสำหรับการทำงานXXX รวมถึงเป็นเวลาที่วิถีชีวิตของคนทั่วไปจะเริ่มต้นขึ้น วันนี้ เราจะพามาดูกันว่า แต่ละประเทศเกิดอะไรหรือเขาทำอะไรกันในตอน 8 โมงเช้า 1. ไทย 8 โมงเช้าคือเวลาที่ชาวไทยทุกคนจะต้องยินตรงเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความเป็นเอกราชของไทย ทุกๆวันเราจะได้ยินเสียงเพลงประจำชาติเปิดดังขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หรือช่องทางอื่นๆ จะต้องทำการเปิดเพลงชาติขึ้นมาทุก 8 โมงเช้า ดังนั้นสำหรับคนไทย 8 โมงเช้าจึงเหมือนเวลาเริ่มต้นวันใหม่ 2. ญี่ปุ่น 8 โมงเช้าคือช่วงเวลาที่คนทำงานจะเดินทางมาถึงออฟฟิศหรือที่ทำงาน แล้วใช้เวลาตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 8 โมงครึ่งเพื่อสูบบุหรี่ คนญี่ปุ่นเป็นประชากรที่มีการสูบบุหรี่เยอะมากๆเทียบกับประเทศไทยแล้วมากกว่าประมาณ…